Stocks-KBR-KBR Inc

KBR KBR Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van KBR Inc met 10.56% en bedroegen 6.56B. Het netto-inkomen increased met 638.46% naar 192.00M. De totale activa decreased met 4.06% naar 1.63B en WPA increased van 0.12 naar 1.26.
KBRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
13.84%
Nettowinstmarge
1.40%
Winstmarge
6.89%
Rendement op investering
2.69%