Stocks-KEY-KeyCorp

KEY KeyCorp

13.90 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van KeyCorp met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 49.56% naar 964.00M. De totale activa increased met 8.79% naar 14.64B en WPA decreased van 1.93 naar 0.88.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering