Stocks-KLAC-KLA Corporation

KLAC KLA Corporation

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van KLA Corporation met 13.94% en bedroegen 10.50B. Het netto-inkomen increased met 1.97% naar 3.39B. De totale activa increased met 108.69% naar 2.92B en WPA increased van 21.92 naar 24.15.
KLACInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
60.38%
Nettowinstmarge
29.05%
Winstmarge
38.35%
Rendement op investering
29.73%