Stocks-KMI-Kinder Morgan Inc

KMI Kinder Morgan Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Kinder Morgan Inc met 20.14% en bedroegen 15.33B. Het netto-inkomen decreased met 5.30% naar 2.49B. De totale activa decreased met 1.20% naar 31.73B en WPA decreased van 1.12 naar 1.06.
KMIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.13%
Nettowinstmarge
11.23%
Winstmarge
25.89%
Rendement op investering
2.94%