Stocks-KMI-Kinder Morgan Inc

KMI Kinder Morgan Inc

17.31 0.15 (0.87%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Kinder Morgan Inc met 15.59% en bedroegen 19.20B. Het netto-inkomen increased met 41.89% naar 2.63B. De totale activa increased met 0.60% naar 32.11B en WPA increased van 0.78 naar 1.12.
KMIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.84%
Nettowinstmarge
10.35%
Winstmarge
20.13%
Rendement op investering
2.59%