Stocks-LAZ-Lazard Inc

LAZ Lazard Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Lazard Inc met 9.17% en bedroegen 2.59B. Het netto-inkomen decreased met 114.60% naar -57.31M. De totale activa decreased met 54.73% naar 569.86M en WPA decreased van 3.51 naar -0.85.
LAZInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
100.00%
Nettowinstmarge
9.52%
Winstmarge
-1.27%
Rendement op investering
9.11%