Stocks-LEG-Leggett & Platt Inc

LEG Leggett & Platt Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Leggett & Platt Inc met 1.46% en bedroegen 5.15B. Het netto-inkomen decreased met 23.03% naar 309.90M. De totale activa decreased met 0.44% naar 1.64B en WPA decreased van 2.94 naar 2.27.
LEGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
16.65%
Nettowinstmarge
6.72%
Winstmarge
7.21%
Rendement op investering
9.05%