Stocks-LEVI-Levi Strauss & Co.

LEVI Levi Strauss & Co.

16.82 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/11/2023: increased de inkomsten van Levi Strauss & Co. met 0.17% en bedroegen 6.18B. Het netto-inkomen decreased met 56.14% naar 249.60M. De totale activa increased met 7.50% naar 2.05B en WPA decreased van 1.41 naar 0.62.
LEVIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
56.57%
Nettowinstmarge
5.37%
Winstmarge
8.63%
Rendement op investering
9.71%