Stocks-LOGI-Logitech International S.A.

LOGI Logitech International S.A.

63.84 -1.21 (-1.85%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/3/2023 decreased de inkomsten van Logitech International S.A. met 24.40% en bedroegen 960.08M. Het netto-inkomen decreased met 70.39% naar 41.50M. De totale activa decreased met 0.05% naar 2.26B en WPA decreased van 0.86 naar 0.26.
LOGIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
36.85%
Nettowinstmarge
12.44%
Winstmarge
10.52%
Rendement op investering
27.10%