Stocks-MAERSKB.CO-A P Moller Maersk

MAERSKB.CO A P Moller Maersk

12882.50 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van A P Moller Maersk met 5.96% en bedroegen 577.11B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 207.55B. De totale activa decreased met NaN naar 453.13B en WPA decreased van N/A naar 11.29K.
MAERSKB.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
4.58%
Nettowinstmarge
18.31%
Winstmarge
15.42%
Rendement op investering
19.34%