Stocks-MAG-MAG Silver Corp

MAG MAG Silver Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van MAG Silver Corp met NaN en bedroegen 0.00. Het netto-inkomen increased met 192.85% naar 17.64M. De totale activa increased met 9.30% naar 401.70M en WPA increased van 0.06 naar 0.18.
MAGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
N/A
Winstmarge
N/A
Rendement op investering
0.43%