Stocks-MARA-Marathon Digital Holdings Inc.

MARA Marathon Digital Holdings Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Marathon Digital Holdings Inc. met 21.74% en bedroegen 117.75M. Het netto-inkomen decreased met 1,798.41% naar -686.74M. De totale activa decreased met 43.49% naar 385.94M en WPA decreased van -0.36 naar -6.05.
MARAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-15.89%
Nettowinstmarge
-285.76%
Winstmarge
-44.67%
Rendement op investering
-34.62%