Stocks-MD-Pediatrix Medical Group, Inc.

MD Pediatrix Medical Group, Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Pediatrix Medical Group, Inc. met 3.18% en bedroegen 1.97B. Het netto-inkomen decreased met 42.06% naar 62.56M. De totale activa decreased met 0.56% naar 891.63M en WPA decreased van 1.53 naar 0.79.
MDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.88%
Nettowinstmarge
2.66%
Winstmarge
8.67%
Rendement op investering
2.61%