Stocks-METSB.HE-Metsa Board

METSB.HE Metsa Board

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Metsa Board met 18.98% en bedroegen 2.48B. Het netto-inkomen increased met 46.91% naar 461.30M. De totale activa increased met 22.19% naar 2.26B en WPA decreased van N/A naar N/A.
METSB.HEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.63%
Nettowinstmarge
11.76%
Winstmarge
6.85%
Rendement op investering
11.88%