Stocks-MFA-MFA Financial Inc

MFA MFA Financial Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van MFA Financial Inc met 157.44% en bedroegen -302.92M. Het netto-inkomen decreased met 170.42% naar -231.58M. De totale activa decreased met NaN naar 1.99B en WPA decreased van N/A naar -2.57.
MFAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
94.41%
Nettowinstmarge
102.02%
Winstmarge
54.28%
Rendement op investering
-1.52%