Stocks-MGNI-Magnite Inc

MGNI Magnite Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Magnite Inc met 23.20% en bedroegen 577.07M. Het netto-inkomen decreased met 200,596.92% naar -130.32M. De totale activa decreased met NaN naar 791.30M en WPA decreased van N/A naar -0.98.
MGNIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.06%
Nettowinstmarge
-15.74%
Winstmarge
-34.73%
Rendement op investering
-10.30%