Stocks-MHK-Mohawk Industries Inc

MHK Mohawk Industries Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Mohawk Industries Inc met 4.79% en bedroegen 11.74B. Het netto-inkomen decreased met 97.51% naar 25.78M. De totale activa decreased met 4.87% naar 8.02B en WPA decreased van 14.94 naar 0.39.
MHKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
24.70%
Nettowinstmarge
5.58%
Winstmarge
5.83%
Rendement op investering
5.58%