Stocks-MKSI-MKS Instruments Inc

MKSI MKS Instruments Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van MKS Instruments Inc met 20.25% en bedroegen 3.55B. Het netto-inkomen decreased met 39.61% naar 333.00M. De totale activa increased met 55.30% naar 4.48B en WPA decreased van 9.90 naar 5.56.
MKSIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
37.05%
Nettowinstmarge
12.62%
Winstmarge
11.56%
Rendement op investering
8.22%