Stocks-MO-Altria Group Inc

MO Altria Group Inc

40.60 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Altria Group Inc met 0.90% en bedroegen 20.50B. Het netto-inkomen increased met 41.05% naar 8.13B. De totale activa increased met 11.04% naar -3.49B en WPA increased van 3.19 naar 4.57.
MOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
74.91%
Nettowinstmarge
18.79%
Winstmarge
62.68%
Rendement op investering
17.03%