Stocks-MOMO-Hello Group Inc-ADR

MOMO Hello Group Inc-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Hello Group Inc-ADR met 16.52% en bedroegen 1.89B. Het netto-inkomen increased met 148.45% naar 219.79M. De totale activa decreased met 5.33% naar 1.57B en WPA increased van -2.23 naar 1.08.
MOMOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
41.27%
Nettowinstmarge
5.79%
Winstmarge
16.99%
Rendement op investering
5.38%