Stocks-MRK-Merck & Co.

MRK Merck & Co.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Merck & Co. met 1.40% en bedroegen 60.12B. Het netto-inkomen decreased met 97.40% naar 377.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 5.71 naar 0.14.
MRKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
76.98%
Nettowinstmarge
16.54%
Winstmarge
7.84%
Rendement op investering
16.35%