Stocks-MTDR-Matador Resources Co

MTDR Matador Resources Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Matador Resources Co met 71.67% en bedroegen 3.20B. Het netto-inkomen increased met 100.79% naar 1.29B. De totale activa increased met 55.92% naar 3.32B en WPA increased van 4.91 naar 10.11.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering