Stocks-MTZ-MasTec Inc

MTZ MasTec Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van MasTec Inc met 22.97% en bedroegen 9.78B. Het netto-inkomen decreased met 89.75% naar 33.89M. De totale activa increased met 7.76% naar 2.74B en WPA decreased van 4.45 naar 0.42.
MTZInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
6.87%
Nettowinstmarge
3.76%
Winstmarge
1.71%
Rendement op investering
7.41%