Stocks-NEGG-Newegg Commerce Inc

NEGG Newegg Commerce Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Newegg Commerce Inc met 27.60% en bedroegen 1.72B. Het netto-inkomen decreased met 258.37% naar -57.43M. De totale activa decreased met 13.70% naar 170.41M en WPA decreased van 0.08 naar -0.15.
NEGGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
13.83%
Nettowinstmarge
-0.37%
Winstmarge
1.06%
Rendement op investering
-1.52%