Stocks-NLY-Annaly Capital Management Inc

NLY Annaly Capital Management Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Annaly Capital Management Inc met 445.67% en bedroegen 3.29B. Het netto-inkomen decreased met 27.95% naar 1.73B. De totale activa decreased met 13.84% naar 11.37B en WPA increased van 1.60 naar 3.92.
NLYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
99.67%
Nettowinstmarge
45.10%
Winstmarge
22.45%
Rendement op investering
1.86%