Stocks-NOMD-Nomad Foods Ltd

NOMD Nomad Foods Ltd

17.69 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Nomad Foods Ltd met 0.28% en bedroegen 3.09B. Het netto-inkomen increased met 22.71% naar 262.53M. De totale activa increased met 6.39% naar 2.78B en WPA increased van 1.20 naar 1.51.
NOMDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.84%
Nettowinstmarge
7.75%
Winstmarge
13.77%
Rendement op investering
4.57%