Stocks-NOW-ServiceNow Inc

NOW ServiceNow Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van ServiceNow Inc met 23.82% en bedroegen 8.97B. Het netto-inkomen increased met 432.62% naar 1.73B. De totale activa increased met 51.59% naar 7.63B en WPA increased van 1.60 naar 8.42.
NOWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
78.59%
Nettowinstmarge
9.68%
Winstmarge
8.49%
Rendement op investering
9.63%