Stocks-NRG-NRG Energy Inc

NRG NRG Energy Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van NRG Energy Inc met 16.87% en bedroegen 31.54B. Het netto-inkomen decreased met 44.17% naar 1.22B. De totale activa increased met 6.33% naar 3.83B en WPA decreased van 8.93 naar 5.17.
NRGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.51%
Nettowinstmarge
15.04%
Winstmarge
5.57%
Rendement op investering
21.33%