Stocks-NTNX- Nutanix Inc A

NTNX Nutanix Inc A

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: increased de inkomsten van Nutanix Inc A met 17.85% en bedroegen 1.86B. Het netto-inkomen increased met 68.08% naar -254.56M. De totale activa increased met 10.47% naar -707.42M en WPA increased van -3.62 naar -1.09.
NTNXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
82.90%
Nettowinstmarge
-51.08%
Winstmarge
-5.99%
Rendement op investering
-266.93%