Stocks-NXI.PA-Nexity SA

NXI.PA Nexity SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Nexity SA met 2.61% en bedroegen 4.35B. Het netto-inkomen decreased met 39.35% naar 204.10M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
NXI.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.27%
Nettowinstmarge
4.48%
Winstmarge
6.65%
Rendement op investering
5.92%