Stocks-OC-Owens Corning Inc

OC Owens Corning Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Owens Corning Inc met 14.86% en bedroegen 9.76B. Het netto-inkomen increased met 24.72% naar 1.24B. De totale activa increased met 6.60% naar 4.62B en WPA increased van 9.54 naar 12.70.
OCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.49%
Nettowinstmarge
6.16%
Winstmarge
18.72%
Rendement op investering
7.36%