Stocks-OCI.NV-OCI NV

OCI.NV OCI NV

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van OCI NV met 72.88% en bedroegen 9.24B. Het netto-inkomen increased met 135.48% naar 2.31B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 2.29 naar 5.57.
OCI.NVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
16.97%
Nettowinstmarge
1.40%
Winstmarge
10.63%
Rendement op investering
6.36%