Stocks-OMI-Owens & Minor Inc

OMI Owens & Minor Inc

16.55 0.22 (1.35%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Owens & Minor Inc met 1.74% en bedroegen 9.96B. Het netto-inkomen decreased met 89.90% naar 22.39M. De totale activa increased met 0.76% naar 945.60M en WPA decreased van 2.94 naar 0.29.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering