Stocks-ORLY-O'Reilly Automotive Inc

ORLY O'Reilly Automotive Inc

1051.86 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van O'Reilly Automotive Inc met 8.12% en bedroegen 14.41B. Het netto-inkomen increased met 0.37% naar 2.17B. De totale activa decreased met 1,496.96% naar -1.06B en WPA increased van 31.10 naar 33.44.
ORLYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
51.15%
Nettowinstmarge
15.03%
Winstmarge
20.16%
Rendement op investering
33.70%