Stocks-PANW-Palo Alto Networks

PANW Palo Alto Networks

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: increased de inkomsten van Palo Alto Networks met 25.29% en bedroegen 6.89B. Het netto-inkomen increased met 264.68% naar 439.70M. De totale activa increased met 732.57% naar 1.75B en WPA increased van -2.71 naar 1.28.
PANWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
73.35%
Nettowinstmarge
-4.17%
Winstmarge
8.15%
Rendement op investering
-12.01%