Stocks-PHIA.NV-Koninklijke Philips N.V.

PHIA.NV Koninklijke Philips N.V.

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Koninklijke Philips N.V. met 1.92% en bedroegen 18.17B. Het netto-inkomen increased met 71.94% naar -454.00M. De totale activa decreased met 11.03% naar 12.06B en WPA increased van -1.82 naar -0.51.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering