Stocks-PNDORA.CO-Pandora A/S

PNDORA.CO Pandora A/S

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Pandora A/S met 13.09% en bedroegen 26.46B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 5.03B. De totale activa decreased met NaN naar 7.17B en WPA decreased van N/A naar 53.67.
PNDORA.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
77.49%
Nettowinstmarge
15.11%
Winstmarge
24.18%
Rendement op investering
33.56%