Stocks-PNL.NV-PostNL NV

PNL.NV PostNL NV

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van PostNL NV met 9.14% en bedroegen 3.13B. Het netto-inkomen decreased met 528.82% naar -982.00M. De totale activa decreased met 58.28% naar 179.00M en WPA decreased van 0.45 naar -2.02.
PNL.NVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-37.64%
Nettowinstmarge
-3.90%
Winstmarge
-43.77%
Rendement op investering
-10.48%