Stocks-PPL-PPL Corp

PPL PPL Corp

25.69 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van PPL Corp met 36.64% en bedroegen 7.90B. Het netto-inkomen increased met 3,866.67% naar 714.00M. De totale activa increased met 1.42% naar 13.92B en WPA increased van -1.94 naar 1.03.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering