Stocks-PRGS-Progress Software Corporation

PRGS Progress Software Corporation

57.60 0.03 (0.05%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/11/2022: increased de inkomsten van Progress Software Corporation met 13.31% en bedroegen 602.01M. Het netto-inkomen increased met 21.23% naar 95.07M. De totale activa decreased met 4.49% naar 393.99M en WPA increased van 1.76 naar 2.15.
PRGSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
75.15%
Nettowinstmarge
13.62%
Winstmarge
20.92%
Rendement op investering
8.78%