Stocks-PROX.BR-Proximus SA

PROX.BR Proximus SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Proximus SA met 5.71% en bedroegen 5.85B. Het netto-inkomen increased met 1.12% naar 450.00M. De totale activa increased met 11.04% naar 3.31B en WPA increased van 1.37 naar 1.40.
PROX.BRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.35%
Nettowinstmarge
8.17%
Winstmarge
8.90%
Rendement op investering
7.90%