Stocks-PRS.OL-Prosafe

PRS.OL Prosafe

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Prosafe met 46.17% en bedroegen 1.03B. Het netto-inkomen decreased met 5,066.24% naar -716.68M. De totale activa decreased met 6.58% naar 343.26M en WPA decreased van 1.64 naar -63.42.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering