Stocks-PRU-Prudential Financial Inc

PRU Prudential Financial Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Prudential Financial Inc met 9.64% en bedroegen 55.49B. Het netto-inkomen decreased met 118.62% naar -1.44B. De totale activa decreased met 72.51% naar 17.21B en WPA decreased van 19.51 naar -3.86.
PRUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
3.50%
Winstmarge
3.06%
Rendement op investering
2.48%