Stocks-PRX.NV-Prosus NV

PRX.NV Prosus NV

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: decreased de inkomsten van Prosus NV met 6.23% en bedroegen 5.54B. Het netto-inkomen decreased met 43.06% naar 9.12B. De totale activa decreased met 9.54% naar 41.07B en WPA decreased van 10.61 naar 7.08.
PRX.NVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.11%
Nettowinstmarge
189.10%
Winstmarge
-8.28%
Rendement op investering
16.68%