Stocks-PSN.L-Persimmon

PSN.L Persimmon

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Persimmon met 5.69% en bedroegen 3.82B. Het netto-inkomen decreased met 28.73% naar 561.00M. De totale activa decreased met 5.13% naar 3.44B en WPA decreased van 2.46 naar 1.74.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering