Stocks-PSPN.ZU-PSP Swiss Property AG

PSPN.ZU PSP Swiss Property AG

114.13 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van PSP Swiss Property AG met 5.07% en bedroegen 349.08M. Het netto-inkomen decreased met 44.55% naar 329.96M. De totale activa decreased met NaN naar 6.39B en WPA decreased van N/A naar N/A.
PSPN.ZUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
87.63%
Nettowinstmarge
101.99%
Winstmarge
79.69%
Rendement op investering
5.70%