Stocks-PUBM-PUBMATIC INC-CLASS A

PUBM PUBMATIC INC-CLASS A

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van PUBMATIC INC-CLASS A met 12.99% en bedroegen 256.38M. Het netto-inkomen decreased met 49.29% naar 28.71M. De totale activa increased met 21.39% naar 312.19M en WPA decreased van 1.00 naar 0.50.
PUBMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
61.83%
Nettowinstmarge
13.60%
Winstmarge
-0.72%
Rendement op investering
11.08%