Stocks-QD-Qudian Inc.

QD Qudian Inc.

1.85 0.08 (4.52%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Qudian Inc. met 66.09% en bedroegen 91.29M. Het netto-inkomen decreased met 159.18% naar -53.77M. De totale activa decreased met 11.84% naar 1.73B en WPA decreased van 0.35 naar -0.22.
QDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
1.24%
Nettowinstmarge
13.52%
Winstmarge
-15.18%
Rendement op investering
10.86%