Stocks-QLGN-Qualigen Therapeutics Inc

QLGN Qualigen Therapeutics Inc

0.4800 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Qualigen Therapeutics Inc met 11.85% en bedroegen 4.98M. Het netto-inkomen decreased met 17.53% naar -21.03M. De totale activa decreased met 47.08% naar 8.77M en WPA decreased van -0.61 naar -4.85.
QLGNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.96%
Nettowinstmarge
-345.30%
Winstmarge
-312.10%
Rendement op investering
-158.59%