Stocks-REG-Regency Centers Corp

REG Regency Centers Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Regency Centers Corp met NaN en bedroegen 1.21B. Het netto-inkomen increased met 260.89% naar 488.04M. De totale activa decreased met NaN naar 6.18B en WPA increased van 2.12 naar 2.81.
REGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
44.47%
Nettowinstmarge
25.04%
Winstmarge
36.97%
Rendement op investering
2.71%