Stocks-RHM.DE-Rheinmetall AG

RHM.DE Rheinmetall AG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Rheinmetall AG met 13.29% en bedroegen 6.41B. Het netto-inkomen increased met 59.04% naar 528.00M. De totale activa decreased met NaN naar 3.08B en WPA decreased van N/A naar 10.82.
RHM.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.88%
Nettowinstmarge
6.05%
Winstmarge
11.60%
Rendement op investering
11.70%